Tư vấn : 0919.333.201 - Mr. Tuấn  0909.025.674 Mss. Ngọc - 0907.136.696 Mr. Nam
 
 

Công ty máy tính Lê phạm chuyên 

Chuyên bán CPU laptop cũ  giá rẻ : 

Bảng báo giá 

Core i7 thế hệ 4:
- CPU intel Core i7-4700MQ (Haswell) 2.4Ghz--> turbo 3.4ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = đã hết hàng

Core i7 thế hệ 2:

- CPU intel Core i7-2630QM (Sandy) 2Ghz--> turbo 2.9ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = tạm hết

- CPU intel core i7-2670QM (Sandy) 2.2Ghz- turbo 3.1ghz - 4core/8thread-6M cache ---> giá = 2tr7/con


- CPU intel Core i7-2720QM (Sandy) 2.2Ghz--> turbo 3.3ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = tạm hết

- CPU intel Core i7-2740QM (Sandy) 2.3Ghz--> turbo 3.4ghz - 4core/8thread - 8M cache --> giá = tạm hết

- CPU intel Core i7-2820QM (Sandy) 2.3Ghz--> turbo 3.4ghz - 4core/8thread - 8M cache --> giá = hết hàng

- CPU intel Core i7-2620M (Sandy) 2.7Ghz--> turbo 3.4ghz - 2core/4thread - 4M cache --> giá = 2200k/con

Core i7 thế hệ 3: hàng có số lượng nhiều

- CPU intel Core i7-3610QM (Ivy) 2.3Ghz--> turbo 3.3ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = 2TR9/con

- CPU intel Core i7-3612QM (Ivy) 2.1Ghz--> turbo 3.1ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = hết hàng

- CPU intel Core i7-3630QM (Ivy) 2.4Ghz--> turbo 3.4ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = tạm hết

- CPU intel Core i7-3632QM (Ivy) 2.2Ghz--> turbo 3.2ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = 2TR9/con

- CPU intel Core i7-3720QM (Ivy) 2.6Ghz--> turbo 3.6ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = 3350k/con

- CPU intel Core i7-3740QM (Ivy) 2.7Ghz--> turbo 3.7ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = tạm hết


- CPU intel Core i7-3820QM (Ivy) 2.7Ghz--> turbo 3.7ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = 3599k

- CPU intel Core i7-3920XM (Ivy) 2.9Ghz--> turbo 3.8ghz - 4core/8thread - 8M cache --> giá = đã bán

- CPU intel Core i7-3540M (Ivy) 3Ghz--> turbo 3.7ghz - 2core/4thread - 4M cache --> giá = đã bán hết

- CPU intel Core i7-740QM 1.73Ghz--> turbo 2.93ghz - 4core/8thread - 6M cache --> giá = đã bán hết

- CPU intel Core i7-620M 2.66Ghz--> turbo3.33ghz - 2core/4thread - 4M cache --> giá = đã bán

LIST CPU INTEL Core i5:

Core i5 thế hệ 3:

- CPU intel Core i3-3110M 2.4Ghz - 2 core/4thread - 3Mb cache ---> giá = hết

- CPU intel Core i5-3210M 2.5Ghz--> turbo 3.1ghz - 2core/4thread - 3M cache --> giá = hết

- CPU intel Core i5-3230M 2.6Ghz--> turbo 3.2ghz - 2core/4thread - 3M cache --> giá = hết hàng

- CPU intel Core i5-3320M 2.6Ghz--> turbo 3.3ghz - 2core/4thread - 3M cache --> giá = hết

- CPU intel Core i5-3340M 2.7Ghz--> turbo 3.4ghz - 2core/4thread - 3M cache --> giá = 1599k/CON

- CPU intel Core i5-3360M 2.8Ghz--> turbo 3.5ghz - 2core/4thread - 3M cache --> giá = hết hàng

Dòng thế hệ mới : 

Core i5 thế hệ 1 VÀ 2 :

- CPU Core i5-540M 2.53ghz--> turbo 3.1gh - 3M cache ---> giá = 750K/con

- CPU Core i5-560M 2.66ghz--> turbo 3.2gh - 3M cache ---> giá = 850K/con

- CPU Core i5-2520M (Sandy) 2.5ghz--> turbo 3.2gh - 3M cache ---> giá = tạm hết

- CPU Core i5-2450M (Sandy) 2.5ghz--> turbo 3.1gh - 3M cache ---> giá = tạm hết

- CPU Core i5-2410M (Sandy) 2.3ghz--> turbo 2.9gh - 3M cache ---> giá = tạm hết

Vài em Core 2 duo / Core 2 Quad / Pentium B series:

- CPU Core 2 Extreme QX9300 - 4core x2.53ghz/12Mb L2 ---> Giá = đã bán

- CPU Core 2 Duo T9800 2.93Ghz/6M cache/1066mhz ---> giá = hết hàng

- CPU Core 2 Duo T9900 3.06Ghz/6M cache/1066mhz ---> giá = hết hàng

 

Chưa cập nhật sản phẩm trong mục này

Đang tải...